Blogg

glassrekkverk med svarte stolper og håndløper til terrasse

Slik velger du riktig glassrekkverk

Jim Haugen er Glassmester med Mesterbrev og mer enn 30 års erfaring i glassfaget. Som fagmann er han opptatt av de byggetekniske kravene som stilles til ulike typer glassrekkverk, og risikoen knyttet til å velge feil. Under finner du hans sjekkliste for valg av riktig glassrekkverk.

Stolpefritt glassrekkverk med håndløper rundt terrasse
glassrekkverk med svarte stolper og håndløper til takterrasse

Strenge byggetekniske krav til glassrekkverk

Det finnes mange typer glassrekkverk på markedet, men kvaliteten på rekkverkene som tilbys er svært variabel. SINTEF har de siste årene avdekket at mange glassrekkverk som monteres på bygninger og kan kjøpes i butikk ikke følger byggeteknisk forskrift (TEK10).

Jim Haugen er Glassmester med Mesterbrev og mer enn 30 års erfaring i glassfaget. Han påpeker at det er viktig å være klar over at Norge har strenge krav til hva et rekkverk skal tåle, hvilken type glass som kan benyttes og hvordan glass og rammeverk skal festes. «Et glassrekkverk skal tåle belastning og være montert på en måte som sikrer mot fallulykker. Knuser glasset i rekkverket, skal det også gjøre minst mulig skade. Derfor må du som et minimum sjekke at du kjøper et godkjent rekkverk», sier Glassmesteren. «Du må også forsikre deg om at du har god innfestning og at du benytter riktig festemateriell for ditt dekke. Det holder f.eks. ikke å skru rekkverket fast i terrassebordene, skruene må ned i reisverket!»

Sjekkliste for valg av riktig glassrekkverk:

  • Hvor skal du plassere rekkverket?
  • Hvordan skal rekkverket festes?
  • Hvordan ønsker du at rekkverket skal se ut?
  • Hvilke lovpålagte krav er det til glassrekkverk?
  • Hvilke andre krav har du til rekkverket?
glassrekkverk med svarte stolper og håndløper til takterrasse
glassrekkverk med svarte stolper og håndløper til trapp og takterrasse

Hvor skal du plassere glassrekkverket?

Et rekkverk skal hindre fall og skader og må monteres riktig. Plassering og bruk av rekkverket bestemmer hvor mye belastning glasset og festene for rekkverket må tåle. Tenk på hvilken funksjon rekkverket skal ha (er det rekkverk eller levegg?) og hva som vil skje dersom glasset knuser, og velg et glassrekkverk deretter.

Hvordan skal rekkverket festes?

Det absolutt viktigste når du skal montere et glassrekkverk er at du har god innfestning. Det hjelper ikke om rekkverket ellers er riktig montert dersom innfestningen er dårlig. Rekkverket må festes i reisverket med riktig type skruer som er dimensjonert for det rekkverket som skal monteres. Før du velger rekkverk må du altså forsikre deg om at du har god nok innfestning.

Du må også forsikre deg om at det er praktisk mulig å feste rekkverket på den måten du ønsker. For eksempel kan det være takrenner eller andre ting som gjør at sidemontering av rekkverket ikke er praktisk mulig å få til.

Hvordan ønsker du at rekkverket skal se ut?

Mange ønsker seg et stolpefritt glassrekkverk uten håndløper for maksimal utnyttelse av utsikten. Dette stiller helt andre krav til glass og montering enn et stolperekkverk, og et stolpefritt rekkverk koster derfor mer enn et stolperekkverk. Mange ønsker seg også sidemonterte glassrekkverk slik at innfestningen skjules (forutsatt at det er mulig), noe som igjen er en litt dyrere løsning enn toppmontering.

Du må altså vurdere hvordan du ønsker at rekkverket skal se ut opp mot hva som er praktisk mulig å få til, og til hvilken pris.

stolpefritt glassrekkverk til takterrasse
glassrekkverk med svarte stolper og håndløper

Hvilke lovpålagte krav er det til glassrekkverk?

Glass i rekkverk som skal monteres mer enn 50 cm. over bakken må som et minimum være laminert. Et laminert glass kan sprekke, men holder seg sammen av folien som ligger mellom glassene.

Glass i rekkverk som skal monteres mindre enn 50 cm. over bakken må som et minimum være herdet. Et herdet glass som knuser blir til små grusliknende biter noe som reduserer risikoen for kuttskader sammenliknet med vanlig glass.

For glassrekkverk med håndløper er minstekravet 8,76 mm. laminert glass. Dette fordi håndløperen vil ta det meste av lasten ved sammenstøt og hindre at du faller ned fra balkongen. For glassrekkverk uten håndløper er minstekravet 12,76 mm. herdet og laminert glass. Sprekker glasset vil du fortsatt være sikret mot fall.

Det er altså spesifikke krav til type laminat, tykkelse og dimensjon på sikkerhetsglassene avhengig av type rekkverk, bruk og plassering.

Hvilke andre krav har du til glassrekkverket?

Det finnes mange typer glass til rekkverk som kan kombineres avhengig av ønsker og behov. For eksempel kan du velge farget eller frostet sikkerhetsglass på deler av rekkverket dersom du ønsker å begrense innsynet. Er du opptatt av at rekkverket skal være enklest mulig å vedlikeholde kan du velge vedlikeholdsfritt sikkerhetsglass som enkelt kan rengjøres med vannslangen. Mulighetene er mange!

Er du på jakt etter det rimeligste glassrekkverket bør du velge et rekkverk som er enkelt å montere. Generelt sett er stolperekkverk både billigere og enklere å montere enn stolpefrie rekkverk. Men husk å forsikre deg om at rekkverket du kjøper er godkjent for ditt bruk!

glassrekkverk med stolper til balkong
glassrekkverk med svarte stolper og håndløper til veranda
glassrekkverk til terrasse

Er du i tvil? Spør oss!

Glassmester1 er godkjent Mesterbedrift med mer enn 40 års erfaring i glassfaget. Hos oss får du glassrekkverk fra kr. 2.990 per løpemeter. Vi selger kun rekkverk som er godkjent, og hjelper deg å velge riktig glassrekkverk.

Kontakt oss for mer informasjon!