Prisløfte på isolerglass

Støtteordning for deg som eier bolig i Bærum

Boligeiere i Bærum kan motta inntil 30.000 kr fra Bærum kommune ved bytte av vinduer og glassdører

Bærum kommune har etablert en egen støtteordning for å stimulere til gjennomføring av fornuftige energitiltak som ikke omfattes av de nasjonale tilskuddsordningene, herunder bytte av vinduer og glassdører.

Bytte av glass og karm:

Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 1500/vindu
Forutsetning: Gjelder montering av vinduer med 3-lags glass. Vindu med sprosser teller som ett vindu.

Bytte av glass

Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnader
Maks støtte: kr 500/vindu
Forutsetning: Gjelder montering av vinduer med 3-lags glass. Vindu med sprosser teller som ett vindu.

Merk at dette er en støtteordning som kun gjelder private boliger i Bærum (ikke fritidsboliger).

Hvordan søke om støtte?

Bærum kommune tilbyr alle private boligeiere i kommunen gratis energirådgvivning, der boligeier får hjemmebesøk av en rådgiver. For å motta støtte må du først bestille hjemmebesøk. Kommunens rådgiver vil kvittere for at boligen har gamle vinduer som skal byttes ut. Deretter kan du bestille Gratis befaring hos oss for å få tilbud på bytte av vinduer. Så snart de nye vinduene er montert og alle fakturaer er betalt sender du e-post med kvittering og annen nødvendig dokumentasjon til Bærum kommune, og du får tilskuddet innbetalt på konto.

Maks støtte per bolig er 30.000 kr. totalt, inkludert evt. andre tiltak som støttes.

Les mer og bestill gratis hjemmebesøk her.