Blogg

Glassrekkverk levert og montert av Glassmester1

Hvordan montere glassrekkverk?

Jim Haugen er Glassmester med Mesterbrev og mer enn 30 års erfaring i glassfaget. Her er hans råd og anbefalinger til hvordan montere glassrekkverk, steg for steg:

Steg 1 – Sjekk innfestningen

Det absolutt viktigste når du skal montere et glassrekkverk er at du har god innfestning. Det hjelper ikke om rekkverket ellers er riktig montert dersom innfestningen er dårlig. Da risikerer du at rekkverket bryter sammen, og det kan være livsfarlig!

Se for deg at du lener deg mot glassrekkverket, og at festene plutselig svikter. Eller at deler av rekkverket plutselig blir tatt av vinden og blåst av sted rett mot noe eller noen.

Skal du montere glassrekkverk må du vite hva du gjør. Det holder f.eks. ikke å skru rekkverket fast i terrassebordene. Rekkverket må festes i reisverket med riktig type skruer som er dimensjonert for det rekkverket som skal monteres.

Det første du må gjøre er derfor å undersøke festemulighetene slik at du er trygg på at du har god nok innfestning. Deretter må du forsikre deg om at rekkverk og festemateriell er godkjent for akkurat ditt bruk.

Glassrekkverk levert og montert av Glassmester1
Glassrekkverk levert og montert av Glassmester1

Steg 2 – Sørg for at rekkverket du kjøper er godkjent for ditt bruk

Glass som knuser kan gi alvorlige personskader. Derfor er det et lovpålagt krav at alt glass som skal monteres under 80 cm høyde som et minimum skal være herdet. Et herdet glass som knuser blir til små grusliknende biter noe som reduserer risikoen for kuttskader sammenliknet med vanlig glass.

Glass i rekkverk som skal monteres mer enn 50 cm. over bakken må som et minimum være laminert. Et laminert glass kan sprekke, men holder seg sammen av folien som ligger mellom glassene. Det er spesifikke krav til type laminat, tykkelse og dimensjon på glassene avhengig av type rekkverk, bruk og plassering.

For glassrekkverk med håndløper er minstekravet 8,76 mm. laminert glass. Dette fordi håndløperen vil ta det meste av lasten ved et sammenstøt og hindre at du faller ned fra balkongen om glasset svikter. For glassrekkverk uten håndløper er minstekravet 12,76 mm. herdet og laminert glass. Sprekker glasset vil du fortsatt være sikret mot fall.

Et rekkverk skal hindre fall og skader og må monteres riktig. Plassering og bruk av rekkverket bestemmer hvor mye belastning glasset og festene for rekkverket må tåle. Tenk på hvilken funksjon rekkverket skal ha (er det rekkverk eller levegg?) og hva som vil skje dersom glasset knuser, og velg et glassrekkverk deretter.

Billig glassrekkverk fra Glassmester1
Stolpefritt glassrekkverk levert og montert av Glassmester1

Steg 3 – Velg et rekkverk som er enkelt å montere

Etter at du har forsikret deg om at du har god innfestning, og har klart for deg hvilken funksjon rekkverket skal ha og hva som vil skje dersom glasset knuser tar du kontakt med en forhandler av glassrekkverk. Det er viktig at du er tydelig på hvilke krav du har til rekkverket, slik at du får anbefalt et rekkverk som er godkjent for ditt bruk, og som er enkelt å montere.

Generelt sett er stolperekkverk enklere å montere enn stolpefrie rekkverk. Selve monteringsjobben er relativt enkel, forutsatt at du du har gjort et grundig forarbeid både når det gjelder kontroll av festemulighetene og oppmålingen. Glassrekkverk tilpasses på mål, og det er derfor avgjørende at du er svære nøyaktig med oppmålingen og følger instruksjonene fra forhandleren nøye før du bestiller.

Steg 4 – Vit hva du gjør!

Skal du montere glassrekkverk må du vite hva du gjør. Er du usikker på monteringen bør du la en glassmester gjøre jobben. Bruker du en håndverker uten fagbrev i glassfaget bør du forsikre deg om at de faktisk vet hva de gjør. Feil montering av rekkverk kan bli både dyrt og farlig!

glassrekkverk med svarte stolper og håndløper til takterrasse
Glassrekkverk levert og montert av Glassmester1
Glassrekkverk levert og montert av Glassmester1

Glassmester1 – et trygt valg!

Hos Glassmester1 får du glassrekkverk fra kr. 2.990 per løpemeter. Våre stolperekkverk er like enkle (eller vanskelige) å montere som andre rekkverk som finnes på markedet. Vi selger kun rekkverk som er godkjent for ditt bruk, og hjelper deg å velge riktig rekkverk.

Selv om det er fullt mulig å montere glassrekkverk selv velger mange å få dette utført av fagfolk som kjenner produktet godt og som har god erfaring i montering av rekkverket. Dette gir som regel best resultat, og man er garantert et rekkverk som tilfredsstiller alle krav både til innfestning, montering og type glass.

Ta kontakt for mer informasjon!

Kontakt oss for mer informasjon!